چمن کم آب بر

                       مزرعه دانش عرضه کننده چمن کم آب و مقاوم  


مزرعه دانش در راستای توسعه پایدار و تامین نیاز چمن کم‌آب کشور، با دریافت گواهی تایید کیفیت از پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی کشور اقدام به تکثیر و تولید ریزوم چمن کم آب نموده است.

تصاویر زیر مراحل رشد چمن را در دوره‌های زمانی رشد آن نشان می‌دهد.


چمن پس از 15 روز کاشتچمن 1 ماه کاشتچمن پس از 45 روز کاشت

ویژگی های شاخص چمن عبارتند از:

  • نیاز به آب کم در اوج گرما ۷ تا ۱۰ روز یکبار
  • قابلیت پاخوری بسیار عالی
  • نیاز به سربرداری بسیار کم در سال حدود پنج بار

مراحل کاشت:

اول - تسطیح و آماده سازی زمین

  • هر چقدر سطح زمین صاف‌تر و بدون سنگ باشد، کیفیت کار بهتر خواهد شد. علف کشی و از بین بردن بذرهای علف موجود در خاک بسیار در کیفیت کار موثر می‌باشد.

این چمن رشد هجومی دارد و در دراز مدت علف‌های موجود از بین خواهند رفت لیکن پیشنهاد می‌شود، حتماً قبل از کاشت علف کشی لازم انجام شود.

دوم - دریافت ریزوم‌ها و کاشت آن‌ها در زمین به فاصله ۲۵ سانتیمتر (هر مترمربع 20 ریزوم لازم دارد.)

سوم -  پس از کاشت تا یک هفته در شرایط گرم سال آبیاری روزانه انجام می‌شود و پس از آن به تدریج دوره‌ی آبیاری کاهش یافته و پس از مدتی آبیاری 10-7 روز یکبار در شرایط گرم سال کفایت خواهد داشت.

آمورش نحوه کاشت ریزوم: