باشگاه نارگل

سلام
باعث افتخار و خوشحالی است که شما هم مایل به عضویت در باشگاه نارگل هستید
باشگاه عضوگیری برای برقراری ارتباط هرچه بهتر و موثرتر با مخاطبین نارگل راه‌اندازی شده است و عضوگیری می‌نماید

شما با عضویت در باشگاه نارگل از مزایای زیر برخوردار خواهید شد:
  - امکان حضور و استفاده از فضای مزرعه دانش
  - اطلاع از جشنواره‌ها و برنامه‌های ویژه نارگل
  - تخفیف در تهیه محصولات نارگل و استفاده از خدمات آتلیه مزرعه
  - صدور کارت عضویت نارگل
  - امکان معرفی دوستان و اقوام برای عضویت

  - و....