بایگانی نوشته‌ها


برداشت محصول

برداشت محصول

برداشت زرد آلو حدودا از نیمه دوم تیر ماه می باشد. برداشت شلیل در ماه مرداد و شهریور می باشد. برداشت هلو تقریبا در ماه مرداد و شهریور می باشد.