برداشت

برداشت محصول

/post-4
برداشت زرد آلو حدودا از نیمه دوم تیر ماه می باشد. برداشت شلیل در ماه مرداد و شهریور می باشد. برداشت هلو تقریبا در ماه مرداد و شهریور می باشد.

برداشت توت

/post-2
برداشت توت  حدودا از اوایل خرداد تا اواخر تیر می باشد.

برداشت گل محمدی

/post-1
وعده ما در مزرعه دانش از 6:30 تا 8:00 صبح و 17 تا 20 عصر هر روز به مدت دو هفته از 28 اردیبهشت تا 15 خرداد می باشد.