زرد آلو

برداشت محصول

/post-4
برداشت زرد آلو حدودا از نیمه دوم تیر ماه می باشد. برداشت شلیل در ماه مرداد و شهریور می باشد. برداشت هلو تقریبا در ماه مرداد و شهریور می باشد.